Как колоидното сребро влияе върху развитието на вирусите?

Как колоидното сребро влияе върху развитието на вирусите?

Абофарма и д-р Маркина разказват за действието на колоидното сребро върху вирусите. Нововъзникналите вирусни инфекции или тези от повтарящ се характер представляват сериозен риск за човешкото здраве и са отговорни за огромен процент от инфекциозната заболеваемост и смъртност по света. Вирусите притежават уникални характеристики в следствие на техния огромен еволюционен потенциал. Той дава възможност на […]